UDOSTĘPNIJ

V Ogólnopolski Konkurs Gitarowy HITY NA GITARZE odbędzie się w dniach 03 – 04.03.2017 r., w Koszalinie.

Celem konkursu będzie prezentacja muzyki rozrywkowej na gitarach klasycznych (z nylonowymi strunami). Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach: szkolnej i amatorskiej!

Zasady uczestnictwa V Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego HITY NA GITARZE

1.W konkursie mogą brać udział gitarzyści do 23 lat z wszelkich placówek prowadzących nauczanie na gitarze a także samoucy. Soliści i zespoły mogą wystąpić bez nagłaśniania, do mikrofonu lub z gitarą elektro-klasyczną.
2. W zespołach dopuszcza się gitary basowe.
3.  W repertuarze mogą być utwory oryginalne napisane w stylu rozrywkowym, oparte na folklorze narodów świata (w tym flamenco) lub aranżacje standardów muzyki popularnej na przykład:
– dla grupy młodszej opracowania Ceesa Hartoga, Joepa Wandersa, Hubertusa Nogatza, Mirosława Drożdżowskiego i innych,
– dla grupy starszej opracowania Michaela Langera, Aleksandra Winickiego, Rolanda Dyensa, Howarda Morgena, Cheta Atkinsa, Marcela Dadi, Beata Scherlera i innych.
4.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i powinni być ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
5.  Zespoły nie mogą przekroczyć więcej niż 8 wykonawców.
6.  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin
lub pocztą elektroniczną na: hitynagitarze@wp.pl
Przesłane dane na zgłoszeniu winny zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, dane instytucji delegującej uczestnika, dane kontaktowe i repertuar, w którym należy wyszczególnić tytuły, kompozytorów i autorów opracowań.
7.  Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017 r.
Z uwagi na limit przesłuchań w trakcie trwania konkursu o definitywnym zakwalifikowaniu na konkurs zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kategorie V Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego HITY NA GITARZE

I  –  młodsza (urodzeni po 01.01.2005 r.) powinni zagrać program do 5 min.
II  –  starsza (urodzeni przed 01.01.2005 r.) powinni zagrać program do 8 min.
III  –  zespoły max. 8 osób, program do 10 min.
Uwaga! W każdej kategorii uczestnicy będą rywalizować w dwóch grupach, tj. w grupie uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz w grupie amatorskiej.
W przypadku małej liczby zgłoszeń w kat. III, organizatorzy zwiększą limit przesłuchań w kat. I i II. Proszę śledzić informacje na www.pm.koszalin.pl
Przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Uczestników oceniać będzie JURY w składzie:
Witold Kozakowski (przewodniczący), Zbigniew Dubiella, Hanna Kowalik, Cezary Strokosz, Marek Dziedzic, Sönke Meinen.

Uwagi końcowe
1. Dnia 03.03.2017 r. o godz. 19.30 koncert Sönke Meinena.
2. Dnia 04.03.2017 r. o godz. 15.00 ogłoszenie wyników i koncert laureatów.
3. Podczas przesłuchań odbywać się będą równolegle Lekcje Mistrzowskie z dr. Bartłomiejem Marusikiem. Ich głównym tematem będzie improwizacja.
4. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na www.pm.koszalin.pl Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Wątpliwości dot. repertuaru można rozstrzygać z dyrektorem artystycznym konkursu, panem Zbigniewem Dubiellą, tel. 501663894 email: dubiella@wp.pl
6. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:
– Kamilem Barańskim, tel. 943480515 email: hitynagitarze@wp.pl
– Ewą Nawrocką, tel. 943480501 email: ewa.nawrocka@pm.koszalin.pl
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Zasady prywatności
1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie.
2. Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu (karta zgłoszenia) są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie wyłącznie na potrzeby IV OKG „Hity na gitarze”. Po zakończeniu konkursu dane te nie są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone.

Dyrektor artystyczny konkursu – Zbigniew Dubiella
HONOROWY PATRONAT – Prezydent Miasta Koszalina  
ORGANIZATORZY – Pałac Młodzieży w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie

Więcej informacji: http://www.pm.koszalin.pl/imprezy/hity


---------------------------------------------------------------------------

Najnowszy drukowany numer TopGuitar możesz kupić online:

czerwcowe wydanie TopGuitar (TG 06/2017).


Lub ściągnij wydanie na tablet/smartfon:
iOS: http://topguitar.pl/ios/
Android: http://topguitar.pl/android/


Zamów prenumeratę w promocji: http://topguitar.pl/sklep/

----------------------------------------------------------------------------